ÖMER

Öğrenci Konseyi

Click for English

 

NASIL OY KULLANACAKSINIZ?  (tıklayınız)

 

2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında görev yapacak İstinye Ünviersitesi Öğrenci Konseyi’ni oluşturmak üzere, Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri ve Uluslararası Öğrenci Temsilciliği Seçimleri  10-11 Aralık 2020 tarihlerinde  uzaktan erişim ile gerçekleştirilecektir.

Seçimler, lisans ve ön lisans programları ile sınırlı olup Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına bağlı tüm bölümler için bu yarı yılda ders kaydını yapmış ve  aşağıdaki “Adaylık Başvuru Koşulları”nı taşıyan öğrenciler Bölüm Temsilcisi ya da Uluslararası Öğrenci Temsilcisi adayı olarak başvurabilir.

Uluslararası Öğrenci Temsilciliği için sadece "uluslararası öğrenci" statüsünde öğrenim gören öğrenciler aday olabilir. Uluslararası Öğrenci statüsünde kayıtlı olan tüm lisans ve ön lisans öğrencileri Uluslararası Öğrenci Temsilciği veya Bölüm Öğrenci Temsilciği’nden sadece birine aday olabilir.

Bölüm Öğrenci Temsilciliği ve Uluslararası Öğrenci Temsilciliği seçimleri için aday olacak öğrencilerimizin 16-27 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurularını Öğrenci Merkezi’ne (Topkapı Kampüsü, Giriş katı ÖMER Ofisi) şahsen ya da konsey.aday@istinye.edu.tr adresine e-mail ile ulaştırması gerekmektedir. Başvuru için adayların aşağıda yer alan Aday Başvuru Formu, Tanıtım Kampanyası Kuralları ve Aday Tanıtım Metni'ni doldurması gerekmektedir.Başvuru evraklarının eksik olması ya da zamanında teslim edilmemesi durumunda, başvuru dikkate alınmayacaktır.

Adaylık Başvuru Koşulları:

  • İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
  • Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
  • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
  • Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
  • Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

 

Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında İSÜ’de öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilir, iki bölümde de oy kullanabilirler.

 

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Seçim Kurulu değerlendirmesi sonucu,
Öğrenci Konseyi Bölüm Öğrenci Temsilcisi Kesin Adayları belirlenmiştir. 

Kesin Aday Listesi İçin Tıklayınız 

 

Dökümanlar:

Bölüm Temsilcisi Aday Başvuru Formu için tıklayınız.    

Uluslararası Öğrenci Temsilcisi Aday Formu  için tıklayınız.  

Tanıtım Kampanyası Kuralları için tıklayınız.  

Aday Tanıtım Metni için tıklayınız. (e-mail ile gönderilmesi zorunludur.)

Seçim Takvimi için tıklayınız.  

Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız. 

Aday Olunabilecek Bölümler için tıklayınız.