ÖMER

Öğrenci Konseyi

İstinye Üniversitesi Öğrenci Konseyi; üniversite kapsamında yer alan lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin kendi bölümleri içerisindeki oylarıyla belirlenen bölüm temsilcileri, seçilen bölüm temsilcilerinin seçtikleri fakülte temsilcileri, genel konsey içerisinde belirlenen yönetim ve denetim kurulundan oluşmaktadır. Öğrenci Konseyi olarak öncelikli amacımız; demokratik ve özgür üniversite ortamı korunarak öğrencilerin sorunları, istek ve önerileri üzerine tartışmalar gerçekleştirmek, ortak çözüm yollarının bulunmasına aracılık etmek, edinilen görüş ve düşünceleri yönetim organlarına ileterek çözüm sağlanması ve karara bağlanması konusunda öğrenciler ile yönetim arasındaki iletişim ağında aracı görevlerini üstlenmektir. Konseyimiz genel itibariyle çalışmalarını; eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi üniversite hayatı boyunca öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak alanlarda faaliyetler, öğrencilerin talepleri noktasında ihtiyaçlarının karşılanacağı gerekli eğitim ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi konularında yürütmektedir. Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik projeleri konusunda üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüten konseyimiz; ulusal ve uluslararası öğrencilerin üniversite içerisinde gerçekleşen projelere katılımına ve öğrenciler için deneyim ortamlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Öğrenci Konseyimiz; üniversitemiz öğrencilerinin üniversite hayatlarını verimli ve keyifli geçirmelerine, çeşitli fırsatlarla karşılaşmalarına ve kendilerini geleceğe yönelik çok yönlü geliştirebilmelerine katkı sağlamak için çalışmaktadır.

Konsey Başkanı 

Sena Onuk : Eczacılık Fakültesi