ÖMER

EMSA İlkbahar Kurultayı

EMSA (Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği) İstinye kulübü 24-29 Nisan tarihlerinde, Heidelberg, Almanya'da gerçekleşen EMSA Avrupa İlkbahar Kurultayı'na katılım göstererek okulumuzu temsil ettiler. Kulüp üyeleri olarak, uluslararası çapta 300 tıp fakültesi öğrencilerinin katıldığı organizasyonda öğrencilerimiz oturumlara, workshoplara ve sempozyumlara katılarak aktif rol aldılar. Kurultayın ana teması olan "Medikal Hareketlilik ve Göç" ile ilgili bilgilendirme oturumlarında bilgi sahibi oldular.
Kulüp EMSA Avrupa'nın ana oturumlarında EMSA İstinye adına katılım göstererek Tıp Fakültemizin tıbbi gelişimler konusundaki düşüncelerini yansıttılar.