ÖMER

Kişisel Gelişim Hizmetleri

Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri, kariyerlerini planlayabilmeleri ve yönetmeleri konusunda yapılacak destek çalışmalarıdır. Bu kapsamda “İstinyeli” mezunlarımızın istihdam edilebilir niteliklerini ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, onları iş piyasalarına hazırlamak, mesleki bilgi ve becerilerinin yanında iş yaşamında aranan kişisel özelliklerinin de gelişimini sağlamak amaçlarımız arasındadır.

ÖMER Öğrencilerimize,

  • Kariyer Danışmanlığı (Kariyer Planlama, CV Yazma, İş Görüşmesi, Mülakat Teknikleri, Stresle Başa Çıkma vb.)
  • Kısa ve Uzun Süreli Seminer, Konferans ve Sertifika Programları
  • Yarı zamanlı, Tam zamanlı, Proje Bazlı İş Bağlantıları
  • Mentorluk çalışmaları yapacaktır.