ÖMER

İletişimi Oluşturan Adımlar

İletişimi Oluşturan Adımlar

Günlük hayatta iletişim kuramamak imkansızdır. Hiçbir şey yapmıyor olmak dahi anlamlı bir mesaj oluşturur ve iletişime girer. İletişimin çeşitli içerik ve ilişki düzeyleri vardır. İlişki düzeyi, içerik düzeyine anlam verir. Anlamı oluşturan şey mesaj alışverişindeki dizinsel yapıdır. Kurulan cümlede, yükleme en yakın kelime vurgulanmak isteniyor demektir. Mesajlar ise sözlü ve sözsüz olarak iki tiptir. İletişimi kuran kişiler eşit veya eşit olmayan ilişki içindedir. Konuşurken olumlu ya da olumsuz yaklaşımda bulunmak, hitap şekli, iletişimi yönlendiren sorular sormak, geribildirimler vermek, karşımızdaki kişinin duygularını, ne anlatmak istediğini anlama çabası gibi sözel davranışların yeri iletişimde çok önemlidir. Beden duruşumuz, el-kol haraketlerimiz, ses tonumuz, yüz ifademiz, mimik ve jestlerimiz, bakışlarımız ise sözel olmayan davranışlar içerisinde yer alır.

Öğüt vermek, çözüm getirmek, kendi düşüncelerimizle yönlendirmek, yargılamak, eleştirmek, kıyaslamak, sürekli soru sormak, incelemek, teselli vermek, konuyu değiştirmek ve etiketlemek iletişim engelleri yaratan unsurlardır. Bu konularda dikkatli olmak daha sağlıklı iletişim kurmamızı sağlar.

Saime Serpil Özgül

Sevgilerimle

Klinik Psikolog Saime Serpil Özgül