ÖMER

Yaz Stajları Hakkında Önemli Duyuru!

Sevgili #istinyeli,

Yükseköğretim Kurulunun mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması yönündeki kararına istinaden, 

A.    2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi sonu itibariyle (Eylül ayı sonuna kadar) mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin staj değerlendirmelerinin proje / ödev / vaka çalışması vb. yöntemlerle tamamlattırılarak not girişlerinin yapılmasına, 

B.    Bahsedilen tarihte stajını tamamlasa bile mezuniyet hakkı elde edemeyecek durumda olan öğrenciler ve ara sınıflardaki öğrenciler için; pandemi koşullarının ortadan kalkması koşulu ile 2020-2021 Bahar yarıyılı sonuna kadar stajın parçalara bölünerek, hafta sonu ve ara tatil döneminde tamamlanma yoluna gidilmesine, 

C.    Stajını digital platformlarda yapabilecek durumdaki (mühendislik vb.) öğrenciler için, staj yerini kendi bulmak ve stajın digital imkanlarla yapılacağı yazılı olarak belgelenmek koşulu ile ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile staj yapma imkânı sağlanmasına, 

D.    Müfredatında zorunlu stajı bulunmayan öğrenciler için gönüllü staj uygulamasına onay verilmemesine karar verilmiştir. Müfredatında zorunlu stajı bulunan öğrencilerin de söz konusu dönem boyunca isteğe bağlı staj yapmasına onay verilmemesine karar verilmiştir.

Sorularınız için Kariyer Ofisi Sorumlumuz Umur Çalıkoğlu ile iletişime geçebilirsiniz.
E-posta: ucalikoglu@istinye.edu.tr