ÖMER

İstinyelilik Manifestosu Dersi Son Teslim/ Deadline for Manifest of Istinye Course

Sevgili öğrencimiz, Dear Student,

İstinyelilik Manifestosu derslerinden alıyorsanız bu dersten nasıl geçebileceğiniz ALMS-ÖMERFaaliyetleri alanında  4.haftada yer alan doküman ve video ile açıklanmıştır.

Aynı zamanda İstinyelilik Manifestosu dersi hakkında sorusu olan öğrencilerimiz için geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz soru-cevap programına da yine ALMS-ÖMERFaaliyetleri alanında 14.haftada ulaşarak izleyebilirsiniz.

İstinyelilik Manifestosu dersleri alan tüm öğrencilerimiz için (tıp fakültesi dahil) dersin son tamamlanma tarihi bütünlemelerin bitim tarihi olan 1 Şubat tarihidir. 1 Şubat tarihinde ders tamamlanma kriterlerini yerine getirmemiş öğrenciler dersten başarısız (BZ) sayılacaktır.

Başarılar,

(English is below)

If you are taking Manifest of Istinye course, how you can pass this course is explained with the document in the 4th week in the field of ALMS-ÖMER Activities.

For students who have questions about the lesson, you can also access the question-answer program we organized last week in the field of ALMS-ÖMER Activities in the 14th week.

The deadline for all students (including medical faculty) taking the course is February 1, which is the end date of make-ups.

Students who do not meet the course completion criteria on February 1 will be considered unsuccessful (BZ).

Best,

Student Center/OMER