ÖMER

İstinyelilik Manifestosu Dersi/ Manifest of İstinye Course

(English is below)

Sevgili #istinyeli,

İstinyelilik Manifestosu dersi notları öğrenci bilgi sistemine girilmiştir. Eğer ders notunuz başarısız yani BZ olarak görünüyorsa bir önceki duyurumuzda belirttiğimiz ders tamamlanma şartlarını yerine getirmemişsiniz anlamına gelir.

İstinyelilik Manifestosu dersi de bütünlemeye dahil olup 29 Haziran 16.00'a kadar sistemden derslerin içerisine girerek tamamlayabilirsiniz.

Sağlıklı günler,

ÖMER

Dear #istinyeli,

Manifest of İstinye results have been entered in the student information system.

If your course grade seems to be unsuccessful (BZ), it means that you have not fulfilled the requirements for completion of the course mentioned in our previous announcement.

The Manifesto course is also included in the make-up examination system and you can complete it until June 29, 16.00.

Best,

OMER